SAMHÄLLET IDAG OCH I MORGON

ALLT KOPPLAS IHOP

Uppkopplat samhälle Uppkopplat samhälle
Hela samhället påverkas av digitaliseringen och uppkopplade "saker" har idag en naturlig plats i vårt samhälle. I takt med digital teknik utvecklas skapas nya hjälpsamma miljöer. Sakernas internet handlar om vardagliga saker som kopplats ihop och kan prata både med dig och varandra.

Goda exempel
Det finns flera digitala sensorer som är inbyggda i och hjälper till att förenkla vardagen. Sveriges kommuner och regioner har gjort en film om goda exempel inom offentlig sektor.

Några exempel:
 • gatlampan tänds när du passerar
 • mätning vattentemperaturer
 • veta vart cykeln, hunden, kon är
 • översätta ett språk via hörsnäcka
Vet du flera, så tipsa gärna så kan vi dela goda exempel med varandra.

Myndigheten för delaktighet skapar förutsättningar för alla ska kunna kunna vara delaktiga i vårt samhälle.

ÅTERANVÄNDA DIGITAL INFORMATION

Myndigheter, regioner och kommuner producerar idag digital information med allt från matsedlar, kartor till röntgenbilder.
All denna information (som inte är sekretessbelagd) skulle kunna återanvändas.
Det är flera kommuner som öppnar upp tillgängliggör denna datainformation för näringslivet och forskare att kunna analysera hur den "råvara" kan ge nya digitala tjänster. Du använder säkert flera av redan utvecklade tjänster, utan att tänka på det.
 

HANDLA HEMMA

Betalningslösningar Betalningslösningar

Vi handlar allt fler varor och tjänster från internet.  Betalning sker antingen med,
bankkort, Klarna, Swish eller direktbetalning via din bank.

Handla i butik
På gång är obemannade butiker och du kan handla direkt från en funktion (app) i din mobil som är enklare och säkrare  än kontanter eller med digitala betaltjänster, som Swish . Obemannande butiker kan bli en förstärkt service på landsbygden.

LIVET PÅ LANDET

Lantbrukarnas riksförbund Lantbrukarnas riksförbund

Många lantbruk är idag uppkopplade genom bredband och är digitaliserat i stora drag. Lantbrukarnas riksförbund ger smarta råd om olika digitaliseringseffekter i ett hållbart lantbruk.

Smart industri

Från att koppla ihop saker i vårt hem, till att det kopplas ihop i samhället, så är ju industrin sedan många årtioenden förenklat olika moment i sin produktion med hjälp av robotteknik. Nu tas nästa steg för att koppla det med nya tekniker som exempelvis artificiell intelligens.

Regeringen har gett Tillväxtverket uppdraget att stödja omställningen mot en smart industri på regional nivå och skapa goda förutsättningar för industrin i hela landet.

Tillväxtverket ger här exempel på företag som förändrat och utvecklat. Här finns även tips på hur företagen söka medfinansiering till sin utveckling.

FÖRENKLAD vård och omsorg

Samhället står inför flera utmaningar med att det blir allt fler äldre och samtidigt färre som kan vårda. Det finns  mätning på att det finns en ökad tilltro till digitalseringkan bli ett stöd inom vård och omsorg.

"Digital teknik ska hjälpa till att skala bort onödiga moment och förenkla tjänster, som förbättrar för den som ska använda det."

Goda exempel
Det finns flera digitala hjälpmedel som kan förebygga och ge en god hälsa. Några exempel:

 • Hjärtmätare som mäter rytmen
 • Puls- och stegklocka förebyggande
 • Sömnrobot som ger en lugn sömn

  Inom sjukvården finns flera exempel:
 • digital doktor att ringa
 • mätare för kontroll av blodsocker
 • robot som opererar säkert

FLERA SÄTT ATT SÖKA VÅRD

Det finns flera sätt att kontakta vården, dels en "digital doktor" som rings med funktion (app) som laddats ner i din telefon.
Den "digitala doktonr" finns både i offentlig och privat regi. 

Enkel och bra information om vård 
1177 Vårdguiden ger information om förebyggande hälsa och råd vid sjukdomstillstånd. Kontakta din doktor genom din telefon och välj din region.

Framtidsvisioner & mål

Vår regering har ett mål och säger att "Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliserings möjligheter". Alla ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig. De arbetar för att digitaliseringen ska bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt sammanhållet samhälle.