DIGITALA HEMMET

HUR MYCKET ANVÄNDER VI INTERNET IDAG?

I genomsnitt använder ett hushåll internet cirka 21 timmar i veckan, varav 8 timmar är genom mobilen.

Vår mobil/surfplatta/data är en KONTAKTPUNKT både inom hemmet och till hela världen. 


Mobil/surfplattan är en  HEMJÄLP som justerar och läser av olika digitala funktioner som kopplats (internet of things - IoT) genom sensorer. Med några lätta knapptryck får du  en hjälp i hemmet med:

 • kunskap om din konsumtion av el, vatten, samt en övervakning av funktioner i hemmet
 • digital trygghetsfunktion för dig som kanske behöver hemsjukvård i hemmet.

Samtidigt är vår mobil/surfplatta en KONTAKT MED OMVÄRLDEN genom att

Post - och telestyrelsen som ansvarar för att ditt hushåll har post, telefoni och bredband, tipsar om flera funktioner som kan digitaliseras i ditt hem.

FLERA BOENDEN
Samma funktioner med exempelvis kontroll av larm och energiåtgång, kan kopplas till ditt frititdshus eller annat boende. Du styr också detta från din mobil, surfplatta eller dator, vart du än befinner dig.

För mer information - Läs gärna Svenskarna och internet 2019, som är en årlig studie från Internetstiftelsen, av svenska folkets internetvanor inom flera områden..vår 

 Morgondagen ÄR REDAN HÄR

Vi i början av en digital resa mot ett uppkopplat samhälle.

GODA EXEMPEL

Hemsjukvård genom en  "robotskärm", som ett komplement till besöken. God kontakt hela dygnet.

Eller nedan en robot som talar och gör enklare uppgifter innan själva besöket med doktorn.

 
FLERA VINSTER
Men digitaliseringens möjligheter ger det mervärde inom flera områden:

 • Ekonomiskt
  Vård, skola och omsorg är några områden som effektiveras med hjälp av robotar. Det ger mer tid till själva omhändertagandet.
 • Miljö
  Här finns flera sektorer, som kontroll av enerigförbrukning i hemmet till färre resor och  transporter.
 • Lärande
  Ökad kunskap genom internet. Både genom distansutbildningar och möjligheter att följa olika intressegrupper/nätverk