DIGITALA HEMMET

HUR MYCKET ANVÄNDER VI INTERNET IDAG?

Hela 98 procent i Sverige har tillgång till internet i sina hushåll och 95 procent använder också internet. Källa: Svenskarna och internet rapport 2019

MOBIL OCH ROBOT ÄR DIN HEMHJÄLP
Vår mobil - surfplatta - dator - robot är olika funktioner, som hjälper oss  inom att kontroll i hemmet och att nå ut l hela världen. Små robotar lyssnar när vi pratar och ger uppdrag att tända ljuset, berätta om vädret. spela din favoritmusik eller vad du helst vill veta.


HEMHJÄLPEN
Mobil - surfplatta - robot är din nya
HEMJÄLP
som justerar och läser av olika digitala funktioner som kopplats (internet of things - IoT) genom sensorer i ditt hem.
Du får hjälp i hemmet med:

 • larma ditt hem
 • låsa upp dörren (utan nyckel)
 • styra lampor, kaffebryggare, disk- och tvättmaskin 
 • dammsuga och klippa gräs av en robot
 • madrasser som gersignaler och  kunskap om din sömn
 • vetskap om din konsumtion av el, vatten, av produkter i ditt kylskåp
  samt en övervakning av funktioner i hemmet
 • digital trygghetsfunktion med tillsyn och larm för dig som kanske behöver hemsjukvård i hemmet.

  Hemmet blir smartare och enklare för dig.

Mobil/surfplattan/roboten är samtidigt din KONTAKT MED OMVÄRLDEN genom att

Post - och telestyrelsen som ansvarar för att ditt hushåll har post, telefoni och bredband, tipsar om flera funktioner som kan digitaliseras i ditt hem.

FLERA BOENDEN
Samma funktioner med exempelvis kontroll av larm och energiåtgång, kan kopplas till ditt frititdshus eller annat boende. Du styr också detta från din mobil, surfplatta eller dator, vart du än befinner dig.

För mer information - Läs gärna Svenskarna och internet 2019, som är en årlig studie från Internetstiftelsen, av svenska folkets internetvanor inom flera områden..vår 

Morgondagen ÄR REDAN HÄR

Vi är på väg i en förändringsresa mot ett tekniskt uppkopplat samhälle.

GODA EXEMPEL

1177 Vårdguiden har gjort en film för de mindre och förklarar enkelt om Coronaviruset.FLERA VINSTER
Men digitaliseringens möjligheter ger det mervärde inom flera områden:

 • Ekonomiskt
  Vård, skola och omsorg är några områden som effektiveras med hjälp av robotar. Det ger mer tid till själva omhändertagandet.
 • Miljö
  Här finns flera funktioner, från kontroll av din enerigförbrukning i hemmet till färre resor och  minskade transporter.
 • Lärande
  Enklare att hitta kunskap genom genom internet. Både genom distansutbildningar och möjligheter att följa olika intressegrupper och nätverk. Fler får tillgång till kunskap.