DIGITALA HEMMET

HUR MYCKET ANVÄNDER VI INTERNET IDAG?

I genomsnitt använder ett hushåll internet cirka 21 timmar i veckan, varav 8 timmar är genom mobilen.

Vår mobil/surfplatta/data är en KONTAKTPUNKT både inom hemmet och till hela världen. 

n
Mobil/surfplattan är en  HEMJÄLP som justerar och läser av olika digitala funktioner som kopplats (internet of things - IoT) genom sensorer. Med några lätta knapptryck får du  en hjälp med

 • veta konsumtion av el, vatten, samt en övervakning  av funktioner i hemmet
 • eller med digital trygghetsfunktioner för dig som kanske behöver hemsjukvård i hemmet.

Samtidigt är vår mobil/surfplatta en KONTAKT MED OMVÄRLDEN genom att

 • söka och sända information,handla,  göra bankärenden, använda e-post,
  - finns en digital brevlåda Kivra, som är en offentlig postlåda för säker digital post från företag och myndigheter.
 • få kunskap och lärande via kurser och uppgifter från skolan
 • lagra bilder och titta på film/teater
 • vara delaktig i sociala medier med vänner, intressenätverk av olika slag
 • nå sjukvården med att boka tider och förnya recept.
Post - och telestyrelsen som ansvarar för att ditt hushåll har post, telefoni och bredband, tipsar om flera funktioner som kan digitaliseras i ditt hem.

FLERA BOENDEN
Samma funktioner med exempelvis kontroll av larm och energiåtgång, kan kopplas till ditt frititdshus eller annat boende. Du styr också detta från din mobil, surfplatta eller dator, vart du än befinner dig.

För mer information - Läs Svenskarna och internet 2018, (ny rapport 191015), som är en årlig studie från Internetstiftelsen, av svenska folkets internetvanor inom flera områden..

Morgondagen

Vi i början av en digital resa mot ett uppkopplat samhälle.

GODA EXEMPEL


Flera vinster
Men digitaliseringens tjänstergår det att möjliggöra flera hållbara beteenden:

 • Ekonomiskt
  Vård, skola och omsorg är några områden som effektiveras med hjälp av robotar. Det ger tid till själva omhändertagandet.
 • Miljö
  Här finns flera, som kontroll av vår enerigförbrukning i hemmet, som till att ökade digitala tjänster, kan minska resande och transporter.
 • Socialt
  Deltagande i sociala medier och ökad kontakt med familjer/vänner, som finns på distans.
 • Lärande
  Ökad kunskap genom internet. Både genom distansutbildningar och möjligheter att följa olika intressegrupper/nätverk