SAMHÄLLET IDAG OCH I MORGON

ALLT KOPPLAS IHOP

"Sakernas Internet"
(Eng. ”Internet of Things” ), är ett samlingsbegrepp för att beskriva olika saker har försetts med sensorer, som läser av sin omgivning och kan sedan sända signaler till andra saker så de kan "prata med varandra".

Vårt hem, våra fordon och stora delar av samhället  är i en förändring.
Hemmet styrs genom sensorer som kan läsas av med applikationer i våra mobiler. Bilar blir självstyrande med funktioner som gör bilismen säkrare. I samhället kan gatlampor tändas efter behov och parkeringsplatser hittas direkt i din mobil/bil.

VÅGAR JAG LITA PÅ INTERNET
Flera gratis lektioner för dig i vardagen!
Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige.

HANDLA HEMMA

Vi handlar fler varor och tjänster genom handel genom internet.
Digital handel förväntas öka och kompletterar de köp som görs i den lokala butiken.

Handla på landet
Närodlat som säljs ute i gårdsbutiker på landet ökar mer och mer. För att göra köpet enklare och säkrare för alla parter bör det betalas med olika betaltjänster. Det kräver en stabil uppkoppling med bredband för att genomföra köpet.

VETA MER
Handelns utveckling i ett digitalt samhälle. (pdf från Svenskt Näringsliv)

Vi står inför flera utmaningar med att vi blir äldre och att vi samtidigt blir färre som kan ta hand om oss i framtiden. Här kan den digitala tekniken vara en möjlighet att förenkla.

Inom skola, vård och omsorg görs det försök att hitta möjligheter att förbättra välfärden genom att förenkla olika moment och tjänster med digital teknik.

"Digitalisering ska hjälpa till att skala bort onödiga moment och förenkla tjänster, som förbättrar för mottgaren.

Smartare välfärd för dig!.
Offentlig sektor utforskar vad vad digital teknik kan göra för en utökad välfärd.
En välfärd som  behöver ett stabilare och säkrare bredband.

Framtidsvisioner & mål

Vår regering har ett mål och säger att "Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliserings möjligheter". Alla ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig. De arbetar för att digitaliseringen ska bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt sammanhållet samhälle.