VANLIGA VILLFARELSER - kring bredband & mobil utbyggnadEnDet finns flera olika villfarelser kring fast bredbandsutbyggnad och de mobila lösningarna. Här är några som vi fångat upp och som vi försöker klargöra.

”Fast bredband behövs inte, 5G mobilt löser detta?”
 Till varje mast går en fiberkabel för att ge signalerna uppkoppling. Är det flera användare kan hastigheten variera, medan ett trådbundet bredband med fiber - har alltid konstant hastighet i båda riktningarna.

Mobil uppkopplingt via mast är ett komplement till markbunden fiber. För att få samma hastighet som fibertekniken, behöver masterna sitta så tätt (1 km) att det blir mycket dyrt att bygga.

”Satelliter löser allt”
För att få bredband via satellit behöver du installera en parabolantenn utanför huset och ha ett satellitmodem som kopplas till din dator eller husets interna nätverk. Bredband via satellit kan ge hastigheter på upp till 22 Mbit/s för att ta emot data och 6 Mbit/s för att skicka data.

Det är ett bra komplement till hushåll med telefonuppkoppling, som bor i områden som är svårtillgängliga.

”Det räcker väl med det bredband jag har idag?”
På flera håll i Sverige har det äldre kopparledningarna  (ADSL) stängts av. Det ersätts ibland med mobil uppkoppling och /eller med  en fiberuppkoppling, som är en stabil och driftsäker uppkoppling som kommer att hålla i många år framöver. Utbudet av tjänster via internet ökar i framtiden och då finns det en snabbare och säkrare kapacitet med fiberteknik.

”Det blir dyrare med fiber”
Det blir det inte på sikt. Första åren är anläggningsavgiften med i kostnaden, men den tjänast under under de första 4-5 åren. För det hushåll som är kvar kopparnätet, får förmodligen höjda avgifter på sikt, eftersom underhåll på de ledningana kommer att behövas. Gå igenom i ditt hushåll vilka tjänster som finns idag, kostnader och de som finns för tjänsteutbudet för fiber. Oftast är det en lägre kostnad.

”Fiber är bara ännu en ny teknik och ersättas av snart av annat”
De flesta av våra telefonsamtal har passerat i fiberkablar i snart 30 års tid. Fiber har funnits sedan i mitten av 1900-talet. Vid en rent teknisk jämförelse med andra bärare av bredbandstjänster finns det bara ett svar på frågan - fiberkabeln är överlägsen över alla tänkbara alternativ. Framtidens kommunikation kommer att baseras på fiberteknik för fasta anslutningspunkter och olika mobila lösningar för att skapa frihet och rörlighet i användandet av digitala tjänster.

”Jag väntar med att göra inkopplingen, allt blir billigare framöver”
Idag är många installationer av bredband med fiberteknik finansierad av EU-bidrag. Ingen vet om det kommer att bli så framöver. Det kan istället bli så att det är marknadsmässiga priser både för installation och för tjänsterna i nätet. Det finns en grundavgift för en maskin och människa som ska göra installtionen till enda fastighet och  kommer antagligen att överstiga vad andelen kostar idag.