VANLIGA Frågor och svar - kring bredband & mobil utbyggnad


Här finns några av de vanliga frågor som många konsumenter har.
Säkert kan det finnas fler och kontakta gärna din kommuns bredbandssamordnare för svar om just din specifika fråga.

TEKNIKEN
Vad händer när kopparkabeln (ADSL) släcks ner i mitt område?

Telia är en av de största för leverentörerna för kopparkabelnätet och har ansvaret för att lotsa kunderna till en ny, alternativ kommunikationsteknik och tjänst. Det kan vara att ett visst område exempelvis ersätts med telefoni med lösningar via mobilnätet och bredband via telejacket (ADSL) med fiber eller mobilt bredband. Post- och telestyrelsen (PTS) har ansvaret för att alla hushåll ska ha en funktionellt tillträde till internet, som innebär enligt regelverket en anslutning till internet på minst 1 megabit per sekund.

Varför räcker inte mitt bredband som jag har idag för framtiden?
Ett bredband som har en kopparkabel har använts för främst telefonitjänster och för den mängd tjänster som vi använder digitalt idag. Fibertekniken är en teknik som är säkrare, stabilare och snabbare med obegränsad överföringskapacitet. En förutsättning för den ökade trafiken av framtida digitala tjänster.

5G 
Många frågor finns kring tekniken 5G, som kallas den femte generationen av mobilnät som beräknas kunna tas i bruk cirka år 2020. Post- och Telestyrselsen har gjort en bra sammanfattning på de vanligaste frågorna.ATT TÄNKA PÅ
Vad ska jag tänka på innan jag beställer bredband?

Det finns många operatörer/leverantörer och tjänster att välja bland i vårt öppna nät.
Ta en minut och fundera på vad som passar dig bäst.
1) Vilken hastighet behöver jag?    2) Vad kostar det?   3) Bindningstid?    4) Erbjuds förmånlig avbetalning?

Vad menas med ett öppet nät?
Det är ett nät i din bredbandsanslutning, där du öppet kan du välja mellan flera leverantörer som erbjuder tjänster.


KOSTNADER
Vad kostar det?
En anslutning med fiberteknik kostar mellan 15 000-30 000 kronor. I detta priset ingår grävning till din tomt och hus. Installation av mediaomvandlare i väggen som kopplas till en router - som används för att kunna sända vidare till alla funktioner i huset. Vanligt är att router och tv-boxar levereras av den tjänsteleverentör du väljer. Vissa leverentörer erbjuder ett lägre pris, om du själver väljer att gräva delen från tomtgräns intill huset.

När får mitt hushåll bredband?
Vid fiberanslutning i ett område görs en förfrågan från en leverentör - de kommer oftast ett erbjudande till dig.
För att det ska bli lönsamt för den som gör anslutningen krävs oftast att det ska vara ett visst antal hushåll som ansluter sig. Om det inte blir så, väntar leverantören tills det blivit tillräckligt många. Hör med den leverentör som gett ett erbjudande, om vilken tidsplan som gäller. Titta gärna in på de olika leverentörernas webbplatser, där har de information om vad som gäller för ditt bostadsområde.


SAMVERKANSAVTAL
Vad innebär samverkansavtal mellan en kommun och operatör på marknaden?

Din kommun och en operatör på marknaden, exempelvis Telia eller IP-Only, har tillsammans tecknat ett samverkansavtal om att etablera ett öppet och neutralt stadsnät inom kommunen. Detta innebär att alla som bor och verkar i kommunen kommer att få möjlighet att ansluta sig till stadsnätet. Operatören kommer att leverera infrastrukturen - bredbandet under jorden -  och du väljer sedan dina tjänster via olika tjänsteleverantörer.

Måste man välja den operatör som finns i samverkansavalet med kommunen - om man vill ha fiber?
Nej, det måste man inte. Det är upp till varje enskilt hushåll eller företag att själv ta ställning till var man vill vara kund. Det råder inget måste eller tvång att välja operatören och denna har samma ställning på marknaden som andra aktörer.