FLERA AKTÖRER

Vår regering har satt ett mål om bredbandsutbyggnad. Post- och telestyrelsen är en myndighet som ansvarar för att varje hushåll ska ha tillgång till bredband och det är marknaden (olika bredbandsaktörer) som ska byggaoch tillhandahålla bredband.

Post- och telestyrelsen

REGERINGEN
Regeringen har satt mål att det ska finnas tillgång till bredband med hög hastighet för både hushåll och företag tillgängligt år 2020. Detta är förutsättning för att vi ska kunna utveckla och använda digitala tjänster.
Ansvariga för att alla hushåll ska ha tillgång till bredband är Post- och telestyrelsen.
 

www.pts.se

Bredbandskoordinator

BREDBANDSKOORDINATOR
Inom varje län finns en bredbandskoordinator eller motsvarande, som samordnar och skapar möjligheterna för utbyggnaden inom respektive län. De har en samlad informationsplats - bredbandsforum.se - för dig som vill veta mer om installation av bredband till din villa.

www.bredbandsforum.se

Kommun

KOMMUNEN har en nyckelroll
Utgångspunkten i regeringens bredbandsstrategi är att bredband byggs och tillhandahålls av
marknaden och kommunerna ska träda in först när kommersiella marknadsförutsättningar
inte finns. 

Sök på din hemkommuns webbplats om bredband.