FLERA AKTÖRER

Vår regering har satt ett mål om bredbandsutbyggnad. Post- och telestyrelsen är en myndighet som ansvarar för att varje hushåll ska ha tillgång till bredband och det är marknaden (olika bredbandsaktörer) som ska bygga och tillhandahålla bredband.

Post- och telestyrelsen

REGERINGEN
Regeringen har satt mål och tagit en bredbandsstrategi att att det ska finnas snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet. 

Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.

Det innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.

Post- och telestyrelsen har i uppdrag att effektivsera detta.

Bredbandskoordinator

BREDBANDSKOORDINATOR
Inom varje län finns en bredbandskoordinator som samordnar och skapar möjligheterna för utbyggnaden inom respektive län. De har en samlad informationsplats - bredbandsforum.se - för dig som vill veta mer om installation av bredband till din villa.

www.bredbandsforum.se

Kommun

KOMMUNEN har en nyckelroll
Utgångspunkten i regeringens bredbandsstrategi är att bredband byggs och tillhandahålls av
marknaden och kommunerna ska träda in först när kommersiella marknadsförutsättningar
inte finns. 

Sök på din hemkommuns webbplats om bredband.