NU BLIR DET FILM...

FIBER TILL ALLA I BLEKINGE OCH SKÅNE var ett projekt för att samhället och marknaden skulle fortsätta bygga ut bredband.
Vi hoppas att på enkelt sätt kunna berätta om olika METODER OCH MÖJLIGHETER till att stimulera till ökad bredbandsutbyggnad och hur kunskapen om digitaliseringen ska få fart. Allt hänger ihop både ovan och under jorden.