BESÖK OSS

Webbplatsen - Smarta samhället har som syfte att sprida information om bredband och varför en
snabbare uppkoppling behövs för ett framtida digitalt "smart" samhälle. 

Det har funnits en mötesplats -SMARTA SAMHÄLLET -  i Kristianstad en tid och nu FLYTTAR VIDARE TILL BLEKINGE.
Mer information kommer när och var den öppnar upp igen hösten 2019.
 

loading...

ENKLARE VARDAG
- SpRID GODA DIGItala EXEMPEL...

HÖR AV DIG genom e-post: info@smartasamhallet.se
så kan vi tillsammans sprida kunskap om allt som finns i ett framtida smart samhälle.

SMARTA SAMHÄLLET ÄR DELVIS FINANSIERAT AV ERUF-MEDEL.