BESÖK OSS

Webbplatsen - SMARTASAMHÄLLET har som syfte att sprida kunskap om digitaliseringens teknik i hemmet och samhället vi lever i. För att förstärka kunskapen skapades också en mötesplats att uppleva och lära ifrån

Mötesplatsen -SMARTA SAMHÄLLET - ger möjligheter att upptäcka digital utveckling inom lantbruk, hamn, skola, handel, sjukvård, transporter och hemmet,  kan skapa en enklare vardag.

Utställningen fanns i fanns i Kristianstad våren 2019 och FLYTTAR NU VIDARE TILL BLEKINGE.
Vi öppnar upp i februari 2020.

loading...

KONTAKTA GÄRNA
tillsammans kan vi  sprida kunskap kring ett Smart samhälle.

SMARTA SAMHÄLLET ÄR DELVIS FINANSIERAT AV ERUF-MEDEL.