Kontakt

Webbplatsen - Smarta Samhället har som syfte att sprida information om bredband och varför en snabbare uppkoppling behövs i ett framtida digitalt "smart" samhälle. Här finns några aktörer inom offentliga sektor, som ger GODA EXEMPEL om DIGITALA MÖJLIGHETER om flera områden.

SNABBARE BREDBAND
Regeringen har satt mål att det ska finnas tillgång till bredband med hög hastighet för både hushåll och företag tillgängligt år 2020.

Kommunen har en nyckelroll
Utgångspunkten i regeringens bredbandsstrategi är att bredband byggs och tillhandahålls av
marknaden och kommunerna ska träda in först när kommersiella marknadsförutsättningar
inte finns. I några kommuner samverkas det med det egna vatten- och energibolaget eller marknadens operatörer, för att ge ditt hushåll en möjlighet att köpa en en snabbare och säkrare bredbandsanslutning till din fastighet.

Inom varje län finns en bredbandskoordinator som samordnar och skapar möjligheterna för utbyggnaden inom respektive län. De har en samlad informationsplats - bredbandsforum.se - för dig som vill veta mer om installation av bredband till din villa.

Vill du veta mer om fakta inför köp av bredbandsuppkoppling
Kontakta:
- Konsumentverket
- Telekområdgivarna

DIGITALA TJÄNSTER
Både din bostad och hela samhället är idag uppkopplat med olika digitala tjänster och fler kommer att finnas framöver. Flera av dem kräver ett snabbare och säkrare bredband.
Regeringen har ett uppdrag att Sverige ska bli bäst i världen på digitaliserings möjligheter och resan är redan påbörjad.


 

ENKLARE VARDAG
- GODA DIGItala EXEMPEL...

I Sverige finns idag olika aktörer inom privata näringslivet och offentliga myndigheter som arbetar för att förenkla många tjänster genom digitalisering..
 

Tipsa gärna om förslag på tjänster som förenklats!

HÖR AV DIG
genom e-post:  fabs@skane.se
så kan vi tillsammans sprida kunskap om allt som finns i ett framtida smart samhälle.SMARTA SAMHÄLLET ÄR DELVIS FINANSIERAT AV ERUF-MEDEL.