ARBETA DÄR DU ÄR

arbete på distans

Idag finns det flera möjligheter för företag inom olika branscher eller som anställd vid ett större bolag, att kunna arbeta där du är.

Att vara företagare idag är att kunna ha det som förr kallades "kontoret på fickan" - med andra ord i den mobila datorn. Platsen är av mindre betydelse.

Många mindre företag flyttar idag sin verksamhet till mindre samhällen med möjlighet att kunna arbeta som tidigare med flera andra effekter, som exempel billigare lokaler.

LÄRANDE VIA MOLNET

Det finns flera möjligheter att få kunskap till ditt företagande.

DIGITALAKADEMIN ger digitala on-line kurser för dig som vill testa vad du kan och samtidigt lära dig mera framför allt inom marknadsföring digitalt. Detta är ett samarbete mellan Almi och Google.

VERKSAMT är en samling av av information från flera olika myndigheter, som ger bra råd för dig som ska starta och utveckla ditt företagande.

FÖLJ KONFERENSEN HEMIFRÅN
Framtidens digitalisering ger oss möjligheter att även följa med på konferensen genom din mobil/dator/tv. Lyssna och var aktiv från var du än befinner dig.

LIVET PÅ LANDET

Ett modernt lantbruk är redan idag uppkopplat och digitaliserat.

Inom mjölkproduktionen finns exempelvis idag en sensor som kan upptäcka tidiga juverinflammationer. Det bidrar till sänkt antibiotikabehandling och minskat produktionsbortfall.

Inom växtodlingen kan utsädes- och växtskyddsbehandlingar skräddarsys för varje del av fältet. Det betyder att insatsvarorna kan utnyttjas mer effektivt och att varje kvadratmeter kan producera mer.

Lantbrukarnas riksförbund ger flera råd om olika framtida digitaliseringseffekter som gör  det möjligt att bedriva ett hållbart lantbruk i framtiden.