BESÖK OSS

Webbplatsen - Smarta samhället har som syfte att sprida information om bredband och varför en snabbare uppkoppling behövs i ett framtida digitalt "smart" samhälle. 

Nu tar vi nästa kliv och skapar en mötesplats -SMARTA SAMHÄLLET - som ett showroom i Galleri Boulevard, Kristianstad. Vi öppnar under oktober och du får möjligheten att se olika lösningar i hemmet, lärande, handel, hälsa och omsorg samt veta mer om vår digitala infrastruktur.

loading...

FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR DIGITALISERING
Regeringen har satt mål att det ska finnas tillgång till bredband med hög hastighet för både hushåll och företag tillgängligt år 2020. Detta är förutsättning för att vi ska kunna utveckla och använda digitala tjänster.

Kommunen har en nyckelroll
Utgångspunkten i regeringens bredbandsstrategi är att bredband byggs och tillhandahålls av
marknaden och kommunerna ska träda in först när kommersiella marknadsförutsättningar
inte finns. 

Inom varje län finns en bredbandskoordinator eller motsvarande, som samordnar och skapar möjligheterna för utbyggnaden inom respektive län. De har en samlad informationsplats - bredbandsforum.se - för dig som vill veta mer om installation av bredband till din villa.


DIGITALA TJÄNSTER SOM FÖRENKLAR VÅR VARDAG
Både din bostad och hela samhället är idag uppkopplat med olika digitala tjänster och fler kommer att finnas framöver. Flera aktörer finns på marknaden som kan visa upp olika tjänster inom flera områden, några av dem hittar du i showrummet Smarta samhället.


 

ENKLARE VARDAG
- SpRID GODA DIGItala EXEMPEL...

I Sverige finns idag olika aktörer inom privata näringslivet och offentliga myndigheter som arbetar för att förenkla många tjänster genom digitalisering..
 

HÖR AV DIG
genom e-post:  fabs@skane.se
så kan vi tillsammans sprida kunskap om allt som finns i ett framtida smart samhälle.

SMARTA SAMHÄLLET ÄR DELVIS FINANSIERAT AV ERUF-MEDEL.