ETT LIV med NYA möjligheter


Morgondagens samhälle kommer att utveckla flera digitala lösningar, 
som behöver en snabbare och säkrare bredbandsanslutning
.
 

Våra hem sammankopplas med hjälp av digitala sensorer, som ger signaler till ventilation, värmeelement, kylskåp och belysning. Vi får en enklare vardag.

Vår mobiltelefon/platta som idag är en minidator, är den nya hemhjälpen, för att  kommunicera  både i och utanför hemmet.

lärande FÖR ALLA

Undervisning i alla former sker med delvis datorer som hjälpmedel. Smarta robotar och virituella glasögon kan förstärka och förenkla kunskapsinhämtningen. 

Digitaliseringen ger även möjligheter är att kunna ha distansundervisning för alla i hemmet eller på ditt lokala bibliotek.

HÄLSA & omvårdnad

Sjukvårdens 1177 - har flera digitala tjänster att komma i kontakt med vården.
Digitaliseringen ger möjlighet att kunna bo hemma längre med en hemsjukvård som är på väg att förändras. Det finns flera olika tjänster  av digitala hjälpmedel inom hemstjänsten, som sensorer i sängen eller en digital robot som stöd.


.

MORGONDAGENS MÖJLIGHETER

Många av våra saker hemma och i samhället, knyts samman med hjälp av digital teknik. Vi vill visa upp delar av dem i sitt sammanhang.

Det finns en utställning av det SMARTA SAMHÄLLET-  i Galleri Boulevard i Kristianstad, med inspiration av flera olika funktioner om varför snabbare bredband och digitaliseringens möjligheter.

Följ oss på sociala medier och upplev hur ett smart samhälle som kan förenkla din vardag.

VARFÖR ETT snabbare bredband?

Vad använder du internet till idag?
Vad blir morgondagens behov?

Bredband med koppartråd eller fiberoptik är den fasta teknik och kompletteras av mobil teknik via master.

Analysera ditt behov, se vilka kostnader ditt hushåll har idag och hur det förändras med en installation av snabbare bredband.